+420 601 383 935
Všední den 9:00 - 17:00

Český/slovenský zaměstnavatel vs. německý zaměstnanec

Ze zkušeností můžeme konstatovat, že hodně zaměstnavatelů s praxí vázanou výlučně na oblast české nebo slovenské republiky na "první pohled" nepostřehne rozdílnost v právní podstatě zaměstnaneckých vztahů, neobsáhne rozdíly v právní obsahové náplni legislativních pojmů a rozsahu právních následků. Problematické jsou i sociokulturní podmíněné rozdíly v mentalitě a právní asertivitě zaměstnanců v NSR. Tento fakt následně vede k nedodržení právních postupů či norem při zaměstnávání a nespokojenosti zaměstnanců.Právní "diskomfort" pak často vyústí do soudních sporů, které se nezřídka končí v neprospěch zaměstnavatele a představují pro něj nemalé finanční a personální ztráty.

Správné uchopení těchto problémových okruhů, uvědomění si různorodosti právních i sociokulturních systémů už od prvního jednání o pracovní smlouvě, zohlednění interní strategie společnosti v těchto jednáních, optimalizace finálních smluv a adekvátní komunikace se zaměstnanci, pomáhá předejít neshodám či nespokojenosti ze strany zaměstnance i zaměstnavatele a eliminovat soudní spory.

Vaše poptávka

Hledáte partnera, který vám pomůže s výběrovým řízením? Plánujete podnikání v Německu? Potřebujete poradit při hledání práce v Německu? Nebuďte na své problémy sami. Kontaktujte nás a společnými silami vše vyřešíme.

Více informací
Více informací
Top